Tanque de Combustível

Tanque de Combustível para Mitsubishi TR4 / iO